HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad

Värmlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Karlstad och HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad är ett av dem. Värmlands län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad är ett av dem. Statusen för HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad är att Bolaget är aktivt.

HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad är ett Bostadsrättsförening och skapades 1981-09-08. Det finns flera olika bolag i Värmlands län som är ett stort län. Karlstad där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad ska trivas.

I Karlstad så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad inte är momsregistrerat.

Idag är HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad och det finns flera bolag som är det idag i Karlstad.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 070-3945188.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tage Bäckström, Mats Gustavsson, Eva Rosvall och Lennart Örtemo, två i förening..

De som är på något sätt har med HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad är Bäckström, Fred Tage Olof som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Mats Tore Edvin som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosvall, Eva Ingbrit som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Örtemo, Bo Lennart Herbert som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Sven Erik Göran som är född 1950 och har titeln Suppleant, Olsson, Gun-Britt Margareta som är född 1950 och har titeln Suppleant.

HSB bostadsrättsförening Glasberget i Karlstad har 716411-3065 som sitt organisationsnummer.