HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad

Värmlands län

Information

HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Karlstad som är den kommunen där HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad finns. I Karlstad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Värmlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad har funnits sedan och 2006-08-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 054-853907.

Karlstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad har idag 716411-3982 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Malte Olov -Diurlin, Jonas Gustaf Anders F -Karlsson, Inger Anneli -Markegård, Ulf Erik är den som för stunden ansvarar för HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB bostadsrättsförening Skiftnyckeln i Karlstad så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Malte Olov som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Jan Mikael som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Byström, Siv Lilian som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Diurlin, Jonas Gustaf Anders F som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Inger Anneli som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Markegård, Dagmar Ing-Gun Birgitta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamotMarkegård, Ulf Erik som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderlind, Carin Gunilla som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, .