Bostadsrättsföreningen Fisken

Värmlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Fisken är ett bolag som finns i Karlstad. I Bostadsrättsföreningen Fisken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Brandt, Else-Maj Irene som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindfors, Kent Jimmy som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindkvist, Britt Ann-Marie som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Gösta Per-Erik som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöstrand, Ann Margareta som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Gimenez Chavero, Cristina som är född 1970 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Fisken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Fisken på telefon 054-134880.

Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Fisken, har till ändamål att förvarva tomt i kv. Fisken i Karlstad samt att i på denna uppförd byggnad åt sina medlemmar, upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse till- kommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Fisken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Fisken är ett av många bolag som finns i Värmlands län och Karlstad arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Fisken innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Fisken är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Fisken så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen

Bostadsrättsföreningen Fisken har 773200-0588 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Värmlands län.