MellanSveriges Kakel AB

Värmlands län

Information

MellanSveriges Kakel AB hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Karlstad som är den kommunen där MellanSveriges Kakel AB finns. I Karlstad så finns det många olika Aktiebolag och i Värmlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. MellanSveriges Kakel AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket MellanSveriges Kakel AB har haft sedan 2005-08-01. MellanSveriges Kakel AB har funnits sedan och 2005-08-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till MellanSveriges Kakel AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ramg. 11, 653 41, Karlstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 054-183900.

Karlstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är MellanSveriges Kakel AB Privat, ej börsnoterat.

MellanSveriges Kakel AB har idag 556678-5670 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för MellanSveriges Kakel AB

Bolaget skall bedriva försäljning av keramik och kringrelaterade produkter, förvaltning av värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I MellanSveriges Kakel AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wall, Carl Mikael Fredrik som är född 1981 och har titeln VD, Wall, Carl Mikael Fredrik som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Wall, Barbro Agneta Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Marti de Luque, Juan Miguel som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Wall, Anders Carl-Henrik som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Kaiding, Ragnar Olof som är född 1946 och har titeln RevisorKPMG AB som är född och har titeln Revisor, .