DOS Karlstad AB

Värmlands län

Information

I Karlstad finns det ett Aktiebolag som heter DOS Karlstad AB. Det finns flera företag som liknar DOS Karlstad AB i Värmlands län. Karlstad är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2006-11-16 så har DOS Karlstad AB varit registrerat. Idag är DOS Karlstad AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Karlstad.

Vill man komma i kontakt med DOS Karlstad AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med DOS Karlstad AB så kan ni göra det på 054-156100.

Bolaget skall bedriva handel och varuförmedling avseende nytt och begagnat auktionsgods, ge franchiserätt till andra bolag att under likartat namn verka inom samma bransch samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Elfstedt, Göran Daniel som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Janson, Göran Sven som är född 1947 och har titeln Suppleant, Nyström, Jan Lennart som är född 1965 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 2 ledamöter och 2 suppleanter. .

DOS Karlstad AB har 556715-6392 som sitt organisationsnummer.